Βασικό συστατικό της δομής μας ως εταιρία είναι οι συνεργασίες μας με εταιρίες και επαγγελματίες, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας σε πολλούς και διαφορετικούς τομείς.

Με τους συνεργάτες μας έχουμε υλοποιήσει έργα σημαντικά σε τομείς όπως :

 • Tele-Medicine
 • Diagnosis thru imaging
 • Software for Medical Devices
 • Marketing Solutions
 • Banking Software
 • Tele-Secretary Projects
 • Gaming
 • Mobile & Marketing / Advertising Games
 • GIS Systems
 • Taylor Made Development
 • Analysis & Consulting Services
 • E-shops & Websites
 • Custom Medical Software
 • Software & System Integration
 • Industrial Automation Solutions & SCADA Systems
 • Realtime Software / Harware for Automation Solutions
 • IoT for Consumer Products

 

 

Στρατηγικές Συνεργασίες

Apex IT Solutions

beeasy

evomed

INFORMATICA S.A

logo_ornicom

lptech

MedicalSupply

PJP Solutions

BET_logo

gm-logo

Τεχνικοί Σύμβουλοι – Συνεργάτες

Γιώργος Καζαμίας

Software Analyst – Consultant

george@blackbox.gr

Δημήτρης Φωτιάδης PhD

Medical Imaging Analyst – Consultant

dimitris@blackbox.gr

Dr. Σπύρος Κλείσας

Medical Consultant Psychiatric Sector

spyros@blackbox.gr

Ιωάννης Γ. Λέων

BioMedical Engineer

igleon@blackbox.gr

Μελέτης Λιάσκος  MSc

BioMedical Engineer

Medical Imaging Consultant

meletis@blackbox.gr

Γρηγόρης Αγγελετόπουλος

IT Consultant

gregory@blackbox.gr

Αναστασία Θεοδωρίδου

Medical Services Consultant

theodoridou@beeasy.eu

Αλέξανδρος Βαρουξής

Communication Specialist

al.varouxis@gmail.com

Δημήτρης Ξημιτούδης

BioMedical Engineer

info@medicalsupply.gr

Αλέξανδρος Α. Ταμπουρατζής – Microsoft Certified Professional

Systems & Networks Engineer

Medical Software Solution Partner

Alexandros@Tambouratzis.gr

Dr. Γιώργος Σπανάκης

Medical Consultant Neurology Sector

info@brainfitness.gr

Παναγιώτης Ξυδιάς MSc

Medical Informatics Specialist

info@evomed.gr

Παντελής Παπαχρίστου

Systems Engineer

info@pjp.gr

Ανδρέας Μαρίνος

Software Consultant

marinos@rhodes.aegean.gr