ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Βασικό συστατικό της δομής μας ως εταιρία είναι οι συνεργασίες μας με εταιρίες και επαγγελματίες, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας σε πολλούς και διαφορετικούς τομείς.

Με τους συνεργάτες μας έχουμε υλοποιήσει έργα σημαντικά σε τομείς όπως :

 • Tele-Medicine
 • Diagnosis thru imaging
 • Software for Medical Devices
 • Marketing Solutions
 • Banking Software
 • Tele-Secretary Projects
 • Gaming
 • Mobile & Marketing / Advertising Games
 • GIS Systems
 • Taylor Made Development
 • Analysis & Consulting Services
 • E-shops & Websites
 • Custom Medical Software
 • Software & System Integration
 • Industrial Automation Solutions & SCADA Systems
 • Realtime Software / Harware for Automation Solutions
 • IoT for Consumer Products

 

 

Στρατηγικές Συνεργασίες

Apex IT Solutions

beeasy

evomed

INFORMATICA S.A

logo_ornicom

lptech

MedicalSupply

PJP Solutions

BET_logo

gm-logo

 

Teams & Partners